ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot


การถักทอถุงมือ ด้วยเครื่องทอถุงมือจำนวนมากตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปริมาณถุงมือที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

พนักงานโพ้งขอบถุงมือที่มีความชำนาญงาน พร้อมด้วยสถานที่และเครื่องมืออันทันสมัยได้มาตราฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน

การบรรจุหีบห่อ ที่ทำงานด้วยความรวดเร็วของพนักงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

 รับสมัครงาน

พนักงานทั่วไป 
 คุณวุฒิ ม.3 - ม.6, ปวช., ปวส.
พนักงานขับรถ
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 
มีล่วงเวลา  พร้อมที่พัก ห้องน้ำในตัว
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-892-1386-8
จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงาน
แผนที่โรงงาน

 

สอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 

086-000-0048

 

หรือทาง LINE  Add Friend


qrcode


สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน
วันที่ 17/02/2011  10:11:03 AM ,ผู้เข้าชม : 4924

 

            กรมการขนส่งทางอากาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการนำสัมภาระติดตัวประเภทของเหลว เจล หรือสเปรย์ขึ้นเครื่องบิน สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างชาติ หรือ ICAO ดังนี้ 


 1. ของเหลว เจล หรือ สเปรย์ ได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยส์ น้ำหอม สเปรย์ เจลใส่ผม เจลสำหรับอาบน้ำ โฟมชนิดต่างๆ ยาสีฟัน น้ำยากำจัดกลิ่นตัว และของอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 2. ของเหลวที่ได้รับการยกเว้นได้แก่ นมและอาหารสำหรับเด็ก ยา ในปริมาณที่เหมาะสม
  3. ข้อปฏิบัตินี้ให้ใช้กับทุกเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย
  4. หากผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวซึ่งมีของเหลว เจล หรือ สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน ต้องปฏิบัติดังนี้
 4.1 ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ต้องบรรจุในภาชนะซึ่งมีปริมาณความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ภาชนะซึ่งมีปริมาณความจุเกิน 100 มิลลิลิตรจะนำขึ้นเครื่องบินไม่ได้แม้ว่าจะบรรจุสิ่งของต้องห้ามไว้เพียงเล็กน้อย
  4.2 ภาชนะที่ใส่ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 1 ลิตร (ประมาณ 20X20 ซม.) สามารถปิดผนึกได้ โดยต้องปิดผนึกปากถุงให้เรียบร้อย
 4.3 สามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องบินได้คนละ 1 ถุง
  4.4 ต้องแยกถุงพลาสติกใสซึ่งใส่ภาชนะสิ่งของต้องห้ามออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ รวมทั้งโน๊ตบุ๊ค และเสื้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย
  5. ของเหลว เจล หรือ สเปรย์ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดอากรที่สนามบินหรือซื้อบนเครื่องบินต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งปิดผนึกปากถุงและไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ

คิม จุนซู บริจาคผ้าพันคอและถุงมือให้เด็ก ๆ
ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพบนเกาะเสม็ด
เซเว่น อีเลฟเว่น นำร่องประกาศใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์
ระเบียบเกี่ยวกับถุงพลาสติกในเยอรมนี‎
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)