dot
dot
dot

dot


การถักทอถุงมือ ด้วยเครื่องทอถุงมือจำนวนมากตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปริมาณถุงมือที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

พนักงานโพ้งขอบถุงมือที่มีความชำนาญงาน พร้อมด้วยสถานที่และเครื่องมืออันทันสมัยได้มาตราฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน

การบรรจุหีบห่อ ที่ทำงานด้วยความรวดเร็วของพนักงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

 รับสมัครงาน

พนักงานทั่วไป 
 คุณวุฒิ ม.3 - ม.6, ปวช., ปวส.
พนักงานขับรถ
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 
มีล่วงเวลา  พร้อมที่พัก ห้องน้ำในตัว
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-892-1386-8
จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงาน
แผนที่โรงงาน

 

 

     

Hotline, WhatsApp, LINE
ได้ที่  086-000-0048

qrcode


รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเครื่องทอถุงมือ

รับแลกเปลี่ยน ซื้อ ขายเครื่องทอถุงมือ

มิติใหม่ของอุตสาหกรรมทอถุงมือครบวงจร


               จากการที่อุตสาหกรรมทอถุงมือ ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในอุตสาหกรรมสิ่งทอนี้ ทาง หจก.ชินะซัพพลาย จึงมีนโยบายในการรับซื้อเครื่องทอถุงมือเก่า ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถักทอถุงมือทุกชนิด เช่น จักรโพ้งขอบถุงมือ เครื่องแพ็คถุงมือ เป็นต้น  และในทำนองเดียวกัน เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ที่อยากเปลี่ยนเครื่องทอถุงมือตัวเก่า เป็นเครื่องทอถุงมือใหม่ ทางห้างฯ ก็ยินดีรับแลกเครื่องทอถุงมือเก่า กับเครื่องทอถุงมือใหม่ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนี้มีโอกาสขยายตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วในประเทศไทย 
 

เครื่องทอถุงมือ   เครื่องแพ็คถุงมือ   จักรโพ้งขอบถุงมือ

 

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง  

 

 โรงงานถุงพลาสติก ตราปลาเทวดา ผลิต จำหน่าย และ รับสั่งทำ ถุงพลาสติกหูหิ้ว (T-Shirt)  ถุงพลาสติก HD (HIgh-Density) ถุงร้อน หรือ PP (Polypropylene)  ถุงพลาสติกใส่น้ำ HD อีกทั้งเรายังผลิต ถุงมือผ้าฝ้าย หลากหลายขนาด และจำหน่าย เครื่องทอถุงมือ เครื่องเป๋าถุงพลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อการ ถัก และ ทอ เช่น ไหมโพ้ง ฝ้าย ยางทอขอบ อีกด้วย

โรงงานถุงพลาสติก ตราปลาเทวดา www.angelfishplastic.com  www.chenasupply.com