dot
dot
dot

dot


การถักทอถุงมือ ด้วยเครื่องทอถุงมือจำนวนมากตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปริมาณถุงมือที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

พนักงานโพ้งขอบถุงมือที่มีความชำนาญงาน พร้อมด้วยสถานที่และเครื่องมืออันทันสมัยได้มาตราฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน

การบรรจุหีบห่อ ที่ทำงานด้วยความรวดเร็วของพนักงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

 รับสมัครงาน

พนักงานทั่วไป 
 คุณวุฒิ ม.3 - ม.6, ปวช., ปวส.
พนักงานขับรถ
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 
มีล่วงเวลา  พร้อมที่พัก ห้องน้ำในตัว
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-892-1386-8
จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงาน
แผนที่โรงงาน

 

 

     

Hotline, WhatsApp, LINE
ได้ที่  086-000-0048


qrcode


งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553

งานทอดกฐินประจำปี 2553 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินะซัพพลาย (ถุงตราปลาเทวดา)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินะซัพพลาย (ถุงพลาสติกตราปลาเทวดา) ได้นำคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ของห้างฯ ไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุทุมพรวนาราม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

               และการร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทาง หจก.ชินะซัพพลาย ต้องขออภัยท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และทุกองค์กร ที่เคยได้ทอดกฐินร่วมกันมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในปีนี้ทางห้างฯ มิได้เชิญร่วมให้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินอันเนื่องมาจากเกิดเหตุภัยธรรมชาติร้ายแรงในหลายจังหวัด(ภัยน้ำท่วม) แต่ขอให้ร่วมกันโมทนาบุญที่ทาง หจก.ชินะซัพพลายได้รวบรวมเงินกันภายในครอบครัว ได้จำนวน 211,040.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) และขอให้ทุกท่านที่ได้อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ทุกท่านเทอญ

 

    

 

 

 

 

   

   

 
ข่าวสารจากเรา

คุณเล็ก เทพทัต อดีตวิศวกรจากบริษัทเทคนิคกราเวียร์ ตัดสินใจออกจากงานประจำเพื่อมาลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลาย โดยวางมัดจำเครื่องทอถุงมือเรียบร้อยแล้วค่ะ article
คุณฉัตรชัย อดีตวิศวกรที่ผันตัวเองออกจากงานประจำ ลงมาทำธุรกิจทอถุงมือผ้าเต็มตัว มาวันนี้มาเพิ่มเครื่องทอถุงมือเพื่อไปเสริมกำลังการผลิต ซึ่งคุณฉัตรชัยมีเครื่องทอถุงมือกว่า 10 เครื่องแล้วค่ะ article
คุณปริญญาและแฟนสาว สมาชิก อบต. อำเภอบ้านบึง ผันตัวจากผู้กว้างขวางด้านการเกษตร มาสู่อุตสาหกรรมทอถุงมือผ้า โดยตัดสินใจลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลายค่ะ
คุณอภิสิทธ์และคุณอารีรัตน์จากอัมพวา นำเงินมาจองเครื่องทอถุงมือทันที หลังจากเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเมื่อปีที่แล้ว และใช้ระยะเวลาในการเตรียมเงินลงทุนจนมีความพร้อมค่ะ
คุณโจและคุณเปิ้ล จากบริษัทผลิตกระดาษ Double A ตัดสินใจลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลาย หลังจากมองตลาดถุงมือผ้าว่ายังไปได้อีกไกล
งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณตุ๊กตา ลูกค้าจากนครนายก ซึ่งเพิ่มเครื่องทอถุงมือหลังจากลงทุนผลิตถุงมือได้ไม่ถึงเดือน เนื่องจากต้องการเพิ่มกำลังการผลิตค่ะ
ชินะซัพพลายได้นำเข้าเครื่องจักรทอถุงมือ JOMDA ในล็อตเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 ลูกค้าที่ได้จองเครื่องไว้เชิญเข้ารับการอบรมการทอถุงมือ เพื่อเตรียมเข้าเครื่องได้เลยค่ะ
คุณชูชัย ลูกค้าใหม่ที่มั่นใจการลงทุนกับชินะซัพพลาย ซึ่งแม้ตัวไม่มาแต่โอนเงินมาวางมัดจำเครื่องทอถุงมือกับทางชินะซัพพลาย โดยมีคติประจำใจคือ "หาเงินได้โดยไม่ต้องทำงานประจำ" ค่ะ
งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณกฤษฎา วิศวกรบริษัทผลิตอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ ลูกค้าเก่าของชินะซัพพลาย เพิ่มเครื่องทอถุงมือครั้งละ 1-2 เครื่องจนปัจจุบันมีร่วม 20 เครื่องแล้ว ยิ่งทำยิ่งขายดีค่ะ
คุณวีระยุทธ ข้าราชการสาธารณสุข จากหนองมัวลำภู ตัดสินใจโอนเงินมาวางมัดจำเครื่องทอถุงมือทัน หลังจากได้มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต จนมีความมั่นใจและไว้วางใจลงทุนกับชินะซัพพลาย