ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot


การถักทอถุงมือ ด้วยเครื่องทอถุงมือจำนวนมากตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปริมาณถุงมือที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

พนักงานโพ้งขอบถุงมือที่มีความชำนาญงาน พร้อมด้วยสถานที่และเครื่องมืออันทันสมัยได้มาตราฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน

การบรรจุหีบห่อ ที่ทำงานด้วยความรวดเร็วของพนักงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

 รับสมัครงาน

พนักงานทั่วไป 
 คุณวุฒิ ม.3 - ม.6, ปวช., ปวส.
พนักงานขับรถ
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 
มีล่วงเวลา  พร้อมที่พัก ห้องน้ำในตัว
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-892-1386-8
จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงาน
แผนที่โรงงาน

 

สอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 

086-000-0048

 

หรือทาง LINE  Add Friend


qrcode


ถุงพลาสติกลดภาวะโลกร้อน ของ หจก.ชินะซัพพลาย (ถุงตราปลาเทวดา)

ถุงพลาสติกลดภาวะโลกร้อน ของ หจก.ชินะซัพพลาย (ถุงตราปลาเทวดา)

ถุงพลาสติกลดภาวะโลกร้อน

          ผลิตภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าพลาสติกในปัจจุบันใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อส่งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อให้โลกมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจึงเป็นแนวทางสำคัญของเราในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกใบนี้ดำรงอยู่ต่อไป

สารเติมแต่งเพื่อสิ่งแวดล้อม SEPPA    มีความสามารถช่วยเปลี่ยนโครสร้างทางส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เป็นวัตถุที่สลายตัวได้ SEPPA เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องจักรใหม่แต่อย่างใด และเมื่อเครื่องจักรเดินเครื่องไปได้ 1-2 สัปดาห์แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยของเครื่องจักรจะลดลงประมาณ 10 องศาฟาเรนไฮด์ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ SEPPA ไม่ส่งผลใดๆ กับคุณสมบัติเดิมของพลาสติกนั้นๆ SEPPA ได้รับการรับรองด้านการสัสผัสอาหาร (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา, ได้รับรองว่าปราศจากมลพิษขณะเผาไหม้ จากสหพันธ์ยุโรป และด้านพลังงาน Far-infrared โดยสถาบัน SGS นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประเทศไต้หวันปี 2009 และได้การรับรองว่าเป็นวัสดุสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 

การผลิต SEPPA  ได้ยึดมั่นขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตราฐาน เพื่อให้บรรลุการบริการทางด้านคุณภาพและวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  SEPPA มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม รวมทั้งในด้านการเกษตร ของใช้ทั่วไปและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ SEPPA เหมาะสำหรับใช้เป็นสารเติมแต่งของผลิตภัณฑ์พลาสติก PP, PE, PS และ ABS เป็นต้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและศักยภาพมากขึ้น


โครงสร้าง SEPPA
           พลาสติกที่สลายตัวได้หมายถึงวัสดุที่มีโครงสร้างทางเคมีระดับสูงสามารถย่อยสลายได้ โดยผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งพลาสติกจะเริ่มอ่อนตัวจนเปราะบางและแตกสลายไปเป็นชิ้นขนาดเล็ก กระบวนการนี้ผ่านการย่อยสลายโดยน้ำ อากาศ และจุลินทรีย์ ในระบบชีววิทยาเพื่อให้พลาสติกกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวและสามารถสลายตัวตัวไปในที่สุด ระยะเวลาของการย่อยสลายพลาสติกขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถสรุปได้ 4 ประเภท ได้แก่ การแยกสลายทางฟิสิกส์, การแยกสลายด้วยแสง, การแยกสลายด้วยน้ำ และการสลายตัว SEPPA ใช้เทคโนโลยีการแยกด้วยแสงหรือฟิสิกส์เป็นหลัก

คุณสมบัติของ SEPPA  
           SEPPA ไม่ทำให้โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติกแปรสภาพแต่อย่างไร เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างทางส่วนประกอบในพลาสติกเท่านั้น สิ่งที่ทำให้เกิดปฎิกิริยาการย่อยสลายได้แก่ น้ำ ไฟ จุลินทรีย์ และ แสงอาทิตย์ หากปราศจากปัจจัยดังกล่าวแล้วก็จะไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป SEPPA  ยังคงรักษาจุดเด่นของพลาสติกไว้ทำให้ไม่เกิดจุดบกพร่องแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทดแทนถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ชนิดที่ใช้ครั้งเดียว
 
     SEPPA เป็นวัตถุดิบทางเทคโนโลยีระดับสูงที่มีการยกระดับของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
          1. ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์พลาสติกด้านอาหาร
          2. ไม่ละลายน้ำเหมาะสำหรับบรรจุน้ำและน้ำมัน
          3. เผาไหม้ได้ง่ายและขณะเผาไหม้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เขม่า หรือฝุ่นผงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
          4. มีการซึมผ่านได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไป เมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อกันฝน ผ้าอ้อม ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ ถุงใส่ของสวยงาม        และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งด้านราคาก็พร้อมที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอีกด้วย
          5. มีแรงต้านไฟฟ้าสถิตย์ได้ดี เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิค
          6. ในขั้นตอนการแปรรูปไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
          7. เมื่อนำไปทิ้งจะเริ่มปฎิกิริยาการย่อยสลายภายใน 60-90 วัน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตยังสามารถเพิ่มหรือลดปฎิกิริยาการย่อยสลายได้ตามความต้องการของลูกค้า
          8. วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ แคลเซี่ยมธรรมาชาติที่ได้จากทะเล (ไคติน, ไคโตซาน) ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบมากมาย ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด 
          9. ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายตัวทางชีวภาพมีความไวต่อแสง ไม่เพียงแต่ถูกควบคุมด้วยแสง ยังได้รับผลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมาชาติอื่นๆ ทำให้ขั้นตอนการลสลายตัวสมบูรณ์มากขึ้น
         10. สามารผลิตแผ่นเยื่อได้ขนาดความบางถึง 0.015 มม. (คำนวณโดยน้ำหนักกรัมเป็นมาตราฐาน)


การประยุกต์ใช้ SEPPA
1.ด้านการเกษตร
     -ฟิล์มคลุม
     -ฟิล์มป้องกัน
     -ถ้วยเพาะกล้า
     -โฟมตาข่ายหุ้มผลไม้

2.ของใช้สิ้นเปลืองทั่วไป
     -ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
     -ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน
     -บรรณจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก
     -ถุงอนามัย
3.บรรณจุภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
     -ภาชนะบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้  
     -ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิย์
     -สายรัดหีบห่อ
4.ประเภทพิษเศษอื่นๆ
     -เสื้อกันฝนแบบเบาบาง 
     -ของใช้ในครัวเรือน 
     -เสื้อป้องกันผุ่นและไฟฟ้าสถิย์


ปัจจัยด้านราคา
          วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่ทั่วไปนั้นมีคุณภาพที่แตกต่างกันล้วนแต่มีราคาสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบโรงงานไม่สามารถรับได้หากผลิตภัณฑ์หลังจากการแปรรูปแล้วมีราคาสูงขึ้น และส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับได้เช่นกัน เมื่อเป็นวัตุถดิบและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสุงถึงแม้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค


 SEPPA  มีการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไม่เพียงแต่มีคุณภาพที่ได้เปรียบกว่าวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกทั้งในด้านราคาก็ไม่ต่างกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ทั้งต้นทุนและอุปกรณ์การผลิตที่เหมือนกัน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของแคลเซียมธรรมาชาติที่ได้จากทะเล (ไคติน, ไคโตซาน)
          เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ SEPPA แคลเซียมธรรมาชาติที่ได้จากทะเล (ไคติน, ไคโตซาน) เป็นสารต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย มีแหล่งที่มาจากเปลือกของสัตว์ต่างๆเช่น กุ้ง, หอย, ปู, ก้างปลา และแมลง เมื่อผ่านการแยกโมโนเมอร์ถึง55% ก็จะกลายเป็นสารไคโตซาน ใรสาร ไคติน SAL6680 มีส่วนผสมหลักคือ สารไคโตซานและสาร Active Additives มีความปลอดภัยสูง สามารถช่วยเก็บความชื้น ดูแลผิวพรรณ ต้านทานฤทธิ์แบคทีเรีย เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมสารต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยในการไม่ก่อให้เกิดสารพิษและยังมีการดูดซับที่ดีกว่า เหมาะกับการผลิตสิ่งทอที่ทำจาก ไฟเบอร์รวมถึงฝ้าย ขนสัตว์ และอื่นๆสิ่งทอที่มีส่วนของ SAL6680 จะมีความทนทานกว่าสิ่งทอทั่วไปและสาร SAL6680 ได้ผ่านตรวจสอบจากสถาบัน SGS, INTERTEK และอีกหลายๆสถาบันชั้นนำของโลก ผ่านมาตรฐาน AATCC100 ประเทศอเมริกา และ JISL1902-2002 ประเทศญี่ปุ่น

ความสามารถในการย่อยสลาย
 -สารไคตินมีส่วนผสมของวิตามินเอ (Retinol) ซึ่งมีคุณสมบัติเมือนสารเบต้าแคโรทิน เมื่อเจอความร้อน กรด ด่าง ก็ยังคงเสถียรภาพเหมือนเดิมและง่ายต่อการอ๊อกซิไดซ์ เมือเจออุณหภูมิสูงและรังสีอัลตาไวโอเลต หรืออีกในหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SEPPA นั้นง่ายต่อการย่อยสลายเมือเจออุณหภูมิสูงและรังสีอัลตาไวโอเลต
 -ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SEPPA จะเกิดจุลินทรีย์ได้ง่ายเมือปล่อยทิ้งไว้ในดินและเมื่อโพลิเมอร์พบจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมากพอก็จะเกิดการย่อยสลาย เราสามารถทำการทดลองดูโดยเอาแผ่นพลาสติกที่มีส่วนผสมของ SEPPA มาหนึ่งแผ่นแล้วนำไปวางไว้ในที่ ที่มีด้วงแป้งอาศัยอยู่จากนั้นไม่มีวันก็จะพบว่าพลาสติกถูกด้วงแป้งกินจนหมด นั่นก็แสดงว่าโพลิเมอร์จะถูกย่อยสลายได้ดีเมื่อพอจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมากพอซึ่งจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการกัดกร่อนมากคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในสัตว์ทะเล จุลินทรีย์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆดังนั้น เมื่อจำนวนจุลินทรีย์มากขึ้นโพลิเมอร์ก็จะถูกย่อยสลายจนหมดสิ้น

ข้อมูลการวิเคราะห์
วิธีการพิสูจน์
ตรวจสอบการรักษาสิ่งแวดล้อมการย่อยสลาย; การเผาเป็นวิธีที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และแม่นยำว่าวัตถุดิบชิ้นนั้นเป็นวัตถุดิบที่รักสาสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ดีหรือไม่ กล่าวคือหลังจากจุดไฟเผาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SEPPA แล้วจะไม่มีสารหยดลงมาเมือเผาใกล้จะหมดจะเห็นเปลวไฟที่มีแสงสีเหลืองอ่อนและเมือเผาจนหมดสิ้นแล้วก็จะกลายเป็นเถ่าถ่านสีขาว นั่นคือปรากฎการณ์ ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมธรรมาชาติที่ได้จากทะเล
     วิเคราะห์ตามหัวข้อดังนี้
          1. เทคโนโลยีย่อยสลายจากประเทศไต้หวัน: แคลเซียมธรรมาชาติที่ได้จากทะเล
          2. วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้: เพิ่มคุณภาพสินค้าให้ดีกว่าเดิม แต่ต้นทุนต่ำลง
          3. ความสามารถผสมกับพลาสติก: สามารถผสมสารกับวัตถุดิบที่มีโพลิเมอร์สูงได้เป็นอย่างดี
          4. การผลิต: ใช้เครื่องจักรเหมือนเดิมทุกประการไม่ต้องมีการดัดแปลง
          5. ผลิตภัณฑ์: ไม่เจือปนสารพิษที่มีโทษต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการเผาก็ไม่มีแก๊สพิษเช่นกัน
          6. ราคา: ช่วยลดต้นทุนอีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อม
          7. ด้านสังคม: ไม่กระทบต่อการบริโภคของมนุษย์เพราะไม่ใช้แป้งจากพืชในการผลิต


 

        เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

 

 โรงงานถุงพลาสติก ตราปลาเทวดา ผลิต จำหน่าย และ รับสั่งทำ ถุงพลาสติกหูหิ้ว (T-Shirt)  ถุงพลาสติก HD (HIgh-Density) ถุงร้อน หรือ PP (Polypropylene)  ถุงพลาสติกใส่น้ำ HD อีกทั้งเรายังผลิต ถุงมือผ้าฝ้าย หลากหลายขนาด และจำหน่าย เครื่องทอถุงมือ เครื่องเป๋าถุงพลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อการ ถัก และ ทอ เช่น ไหมโพ้ง ฝ้าย ยางทอขอบ อีกด้วย

โรงงานถุงพลาสติก ตราปลาเทวดา www.angelfishplastic.com  www.chenasupply.com

 

 

 
ข่าวสารจากเรา

งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณสุนทร ที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโอนเงินมาวางมัดจำทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมชมการผลิตที่บริษัทฯ แต่ก็อาศัยติดตามข้อมูลทาง Facebook และ Website มาโดยตลอดค่ะ
คุณเมืองชัย จากสมุทรปราการ ลงเครื่องทอถุงมือไปไม่ถึงเดือน วันนี้เข้ามาเพิ่มเครื่องทอถุงมือและรับถุงมือไปจำหน่าย เนื่องจากกำลังการผลิตไม่พอกับความต้องการค่ะ
งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณเอื้องและคุณธง ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้เพิ่มเครื่องทอถุงมือจำนวน 10 เครื่อง ทำให้คุณเอื้องและคุณธงมีเครื่องทอถุงมือจำนวน 40 เครื่องแล้วค่ะ
คุณเกรียง วิศวกรจากชลบุรี วันนี้พาภรรยาและลูก ๆ มาเยี่ยมชมการผลิตถุงมือของชินะซัพพลาย และตัดสินใจวางมัดจำเครื่องทอถุงมือเพื่อร่วมผลิตถุงมือผ้ากับชินะซัพพลาย โดยมีเป้าหมายเพิ่มเครื่องทอถุงมือให้ครบ 50 เครื่องค่ะ
ตั้งแต่ลงทุนครั้งแรกก็มาเพิ่มเครื่องทอถุงมือกันหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สำหรับคุณปริญญา อบต. จากชลบุรี เนื่องจากมี Order เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนผลิตถุงมือไม่ทันค่ะ
ใช้เวลาตัดสินใจเพียงแค่ 2 วันหลังจากเข้ามาเยี่ยมชมการผลิต คุณโชติกานต์ก็ตัดสินใจวางมัดจำเครื่องทอถุงมือทันที พร้อมตัดสินใจอย่างมั่นใจที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อมาลงทุนผลิตถุงมือผ้าเต็มตัวค่ะ
"เห็นคนอื่นเค้าลงผ่านเพจมาเยอะแล้ว วันนี้ถึงทีผมบ้าง" คำพูดจากคุณนุ นุสวัสดิ์ ที่รอคอยมาร่วม 3 ปี ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และเงินลงทุน เพื่อที่จะผลิตถุงมือผ้าร่วมกับชินะซัพพลายค่ะ
งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณอังคณานนท์ บุรุษหนุ่ม High Profile ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากบริษัทไทยฮอนด้า และสหภาพแรงงาน แต่ด้วยความที่คิดถึงความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา จึงขอเริ่มต้นทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองควบคู่กันไปด้วยค่ะ
คุณหมอสัตวแพทย์และคุณตั๊ก ตัดสินใจวางมัดจำเครื่องทอถุงมือกับชินะซัพพลาย โดยใช้ช่วงเวลาที่ว่างจากการรักษาสัตว์มาทำการผลิตถุงมือ อีกทั้งยังทำสวนมะลิอีกด้วยค่ะ นับเป็นผู้ที่ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าจริง ๆ ค่ะ
คุณนันทวุฒิ วิศวกรฝ่ายจัดหาและ Logistics บริษัทผลิตกระดาษรายใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี ตัดสินใจดำเนินธุรกิจของตนเอง โดยลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลายค่ะ